Water

Een giraffe en een muis gaan zwemmen. Ze komen bij het meer en de giraffe plonst direct het water in. ‘Is het diep’, vraagt de muis. ‘Nee, helemaal niet’, antwoordt de giraffe. De muis springt ook het water in en komt even later proestend boven en piept boos: ‘Het is hartstikke diep!’